„Eko-zeleni“ TK obilježili Svjetski dan obrazovanja o okolišu

Ekološki savez “Eko Zeleni” Tuzlanskog kantona su u nedjelju (26.januara 2020.) obilježili Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša.

Ovo je samo jedan korak koji će ljude upozoriti na potrebu smanjenja onečišćenja okoline. Za to je potrebno razviti ekološku svijest. Najbolji recept za to je – obrazovanje o zaštiti okoliša, upućeno je sa ovom skupa.

Na obilježavanju Međunarodnog dana obrazovanja o zaštiti okoliša, Ekološki savez “Eko-zeleni” TK je poručio vlastima da moraju biti aktivni i obratiti pažnju na podršku prema nevladinim organizacijama za okoliš, pružiti financijsku podršku medijima za organiziranje programa ekoloških emisija i aktivno uključiti u razvoju ekološkog obrazovanja mladih. Jedna od poruka je da se što prije mora formirati Ministarstvo okoliša na državnom niovu.

Ekološki prioriteti, za koje se zalaže savez “Eko-Zeleni”, između ostalih je osnivanje fondova okoline, povećanje broja ekoloških inspektora i naravno planska pošumljavanje koje može pomoći pri zaštiti od klizišta. Takođe, poručuju da se moraju uspostaviti ekološke standardi u privredi, a oni će posebnu pažnju obratiti na zaštitu zelenih površina u gradovima.

Na skupu su govorili: 
prof. dr sc. Muhamed Omerović, 
prof. dr sc. Sabit Begić, 
prof. dr sc. Isat Skenderović,
prof. dr sc. Meho Alic-Partic
doc. dr sc. Edin Glogić, 
doc. dr sc. Zlatko Kovačević i 
inovator Abdulah Smajlović