“Nalјepnicom” protiv zloupotrebe službenih vozila u privatne svrhe

…na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila nalјepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima bilo jasno vidlјivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja, saopšteno je iz SDP-a.

Ovi inicijativu je podržalo i Ministarstvo komunikacija i prometa, te su najavili angažman na njenoj realizaciji.

Poslanik Magazinović je tragom sve češćih primjedbi građana, medijskim izvještajima o zloupotrebama službenih vozila, ali i informacijama iz samih institucija uputio pomenutu inicijativu. Obrazlažući inicijativu on je naveo da je veoma čest slučaj da uposlenici državnih institucija koriste službena vozila u privatne svrhe, u vrijeme godišnjih odmora, za porodične potrebe i sl., te da se nerijetko dešava i da se davanjem prava na korištenje službenog vozila “kupuje naklonost” u okviru pojedinih institucija, navode iz SDP-a.

Magazinović je ustvrdio da u nelegalnom raspolaganju državnom imovinom ima i elemenata krivičnih djela trgovine uticajem, oštećenja budžeta i zloupotrebe položaja što ovoj inicijativi daje dodatni značaj.

Naveo je da razumije da vozila štićenih osoba ili ona koje u operativne svrhe koriste sigurnosne agencije ne mogu biti označena, ali da je to izuzetno mali broj u odnosu na ukupan broj vozila u voznom parku državnih institucija BiH.

Magazinović je posebno naglasio da je usvajanje ove inicijative korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije u kojima očigledno u pojedinim segmentima rada ne vlada red i zakon, te i jasna poruka svim drugim nivoima vlasti da se odluče na isti korak.

Nakon podrške Komisije za saobraćaj i komunikacije i Ministarstva komunikacija i prometa, o inicijativi će se izjasniti i Parlament BiH. Nakon toga bi Vijeće ministara u predviđenom roku trebalo realizovati inicijativu kroz izmjenu Pravilnika o uslovima nabavke i korištenja službenih vozila, označavanje vozila, te upoznavanje građana sa ovim aktivnostima kako bi se nepravilnosti u korištenju službenih vozila mogle i prijaviti.


{$excerpt:n}