Federalna inspekcija naložila da se unište kancerogene dječije lutke uvezene iz Kine

Sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na Carinskoj ispostavi (CI) Halilovići je 11. decembra, u toku redovnog pregleda, pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječijih lutki porijeklom iz Kine.

Prema nalazima hemijske analize od 16. decembra 2019. godine, utvrđeno je da ispitani uzorak, zbog povećanog sadržaja di (2-etiheksil) ftalata (DEHP), ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate te ne ispunjava parametre kvaliteta i sigurnosti za opću upotrebu propisane Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe“, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Shodno navedenom, uvoz zdravstveno neispravne pošiljke u količini od 480 dječijih lutki je zabranjen te je naređeno njeno uništenje. Uništenje pošiljki se nalaže, kako se saznaje, kada je onemogućeno vraćanje pošiljke pošiljaocima, piše “Klix“.


{$excerpt:n}