Održana tematska sjednica GV Srebrenik o stanju u JKP 9. septembar

Više od sedam sati trajala je druga po redu tematska sjednica Gradsklog vijeća u Srebreniku , koja je u cjelosti bila posvećena rješavanju problematike u radu JKP “9.septembar d.d. Srebrenik” i štrajku radnika koji su borbi za poboljsanje svog materijalnog statusa bili primorani obustaviti odvoz i prikupljanje smeća .

Nakon opširne rasprave, koja je i ovog puta odisala političkim prepucavanjimsa i više puta skretala sa osnovne problematike, usvojeni su i konkretni zaključci u cilju rješavanja ovog problema.Kako bi se i spunio zahtjev radnika , angazovanih na poslovima zajedničke komunalne potrošnje i odrzavanju gradskse cistoce za povećanjem plata za 200KM , donesena je odluka da se u stoprocentnom iznosu naplata od korištenja parking prostora u gradu usmjeri u povećanje plata.Izmedju ostalog usvojen je i zakljucak da se izvrsi revizija poslovanja ovog preduzeca i to u periodu od 2008.g. pa sve do sada , te da se pristupi izradi novog pravilinika o sistematizaciji radnih mjesta, a u skladu sa stvarnim potrebama preduzeca i opravdanosti svakog radnog mjesta.

Jedan od zakljucaka je i taj da se pristupi proceduri raspisivanja konkursa za izbor novog direktora preduzeca, ali odluka o sazivanju skupštine preduzeca na kojoj bi se izvrsila smjena članova nadzornog odbora , predstavnika drzavnog kapitala ,te imenovanju novih nije dobila podršku gradskih vijećnika.

U skladu sa aktivnostima na finansijskoj konsolidaciji preduzeća usvojen je zakljucaka , da se u saradnji sa komunalnim inspekcijama, a u cilju povecanja oabuhvata korisnika, pristupi potpisivanju ugovora o odvozu smeća sa gradjanima koji ne plaćaju ove usluge na cijelom području Srebrenika.

Usvojen je i zakljucak da se razmotri mogućnost otkupa prvatnog kapitala u ovom preduzeću a u korist drzavnog , dok pokretanje postupka proglasenja javnim dobrom imovine ovog preduzeća i revizije privatizacije , ovog puta nije imalo potrebnu vijećničku većinu.

Objava Održana tematska sjednica GV Srebrenik o stanju u JKP 9. septembar pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}