Mujanović: Pokrenuli smo akciju za kupovinu novog nastavnog sredstva u MSŠ “Kalesija”

Ovih dana u Mješovitoj Srednjoj školi “Kalesija” pokrenuta je još jedna akcija koja će olakšati nastavnicima i učenicima pomenute škole smjera medicinski tehničar. .

Naime, pokretač svih aktivnosti je Vijeće roditelja ove škole, na čelu sa predsjednikom Fejzulahom Mujanovićem koji je inicijator ove priče.

U razgovoru sa nastavnim osobljem koje im predaje stručne predmete za izuzetno kvalitetnu edukaciju učenicima je neophodna anatomska ruka za praktično izvođenje nastave – rekao nam je predsjednik Vijeća roditelja Fejzulah Mujanović.

Nije potrebno objašnjavati koja je uloga i značaj kvalitetne nastave pomenutom smjeru. Ne trebam govoriti koliko je bitno kad jedna osposobljena generacija mladih svoje stečeno znanje usmjeri na spašavanje najdragocjenijeg za sve nas „Života“.

Zamolio bih sve koji su u mogućnosti da ovim učenicima  izađemo u susret i pomognemo da se nabavi  za sve njih u ovom momentu još jedno bitno nastavno sredstvo za kvalitetan praktičan rad, a to je anatomska ruka čija je cijena 1500 KM .

Uplate možete izvršiti na broj računa: 3386502156415089 otvoren kod UniCredit banke.

Iskreno ne sumnjam u humanost i sa sigurnošću se nadam pozitivnom ishodu ove akcije. Ja sam prosvjetni radnik , učim djecu nižih uzrasta i znam šta znači radost i sreća na licu djece. Takođe iskreno i bez truna sumnje znam da bi se ovi učenici obradovali  skromnoj donaciji – rekao nam je predsjednik vijeća roditelja Fejzulah Mujanović.

Podsjećamo, od kako je na čelu Vijeća roditelja, u veoma kratkom vremenu, gosp. Mujanović je realizovao sa roditeljima nekoliko akcija. Između ostalog ističemo nabavljeni anatomski skelet i anatomsku lutku za praktičan rad.