Radnici JKP 9. septembar najavili generalni štrajk – Da li će Srebrenik biti zatrpan smećem?

Radnici JKP 9. septembar d.d.  u Srebreniku za 27. novembar najavili su stupanje u generalni štrajk. Kako su naveli, razlozi stupanja u generalni štrajk su: katastrofalno stanje u kojem se nalaze izvršni radnici, zatim nepoštovanje zakona i ignorisanje radnika od strane menadžmenta, bezobrazno ponašanje prema radnicima, otvoreni i skriveni mobing te nezakonito upošljavanje nepotrebnih radnika u administraciji, čime se direktno ugrožava opstanak preduzeća i stvara slika lošeg poslovanja.

Kako je istakao Mustafa Buljubašić, predsjednik sindikalne
organizacije čiji su članovi 42 od 58 uposlenih u ovom preduzeću,odluka u
stupanju u generalni štrajk donesena je jednoglasno prije nekoliko dana na
sastanku sindikalne organizacije, a nakon što je prethodno u krugu firme održan
i štrajk upozorenja koji nije donio nikakve rezultate.

Prema riječima Buljubašića, radnici zahtijevaju uvođenje frme u zakonske okvire, izradu pravilnika o radu sa sistematizacijom stvarnih radnih mjesta, povećanje mizernih plata efektivnim radnicima,prestanak ignorantskog odnosa i ukidanje potpuno izmišljenih radnih mjesta koja, kako kažu, opterećuju firmu sa oko 200 000 KM godišnje. Navodi i kako su uslovi rada katastrofalni, da radnici, ali i građani Srebrenika trpe zbog dotrajale opreme, nedostatka sredstava za rad i sl. , a kao pokazatelj u kako lošim uslovima rade, Buljubašič navodi da je u posljednjih nekoliko godina 8 radnika ovog preduzeća umrlo od posljedica kancerogenih bolesti.

Predsjednik sindikalne organizacije dalje navodi kako su
radnici posebno razočarani odnosom privatnih dioničara koji su vlasnici 49
posto dionica ovog preduzeća, a u firmu ne ulažu ni feninga, te tvrdi kako u
preduzeće instaliraju podobne na teret stvarnih radnika, i da ometaju ili
sprečavaju ulaganje Grada Srebrenika kao osnivača i vlasnika preostalih 51
posto dionica.

Maksida Zukić, v.d. direktorica JKP 9. septembar d.d. Srebrenik, tvrdi kako joj nije poznato da se u protekla tri mjeseca, otkako je na toj funkciji , dešavao bilo kakav mobing, da je ona insistirala jedino na tome da radnici poštuju radno vrijeme. Ona se slaže s tim da su plate radnika male, da su uslovi rada loši i da je oprema dotrajala, ali da se zahtjevi radnika ne mogu ispuniti jer za to ne postoje zakonski i finansijski uslovi. Navodi kako firma posluje s gubitkom, da on trenutno iznosi oko 78 000 maraka, da su plate radnika u operativi zaista niske, ali su u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Ona kao gorući problem preduzeća navodi činjenicu da bi
mogli doći u potpunu blokadu jer imaju izvršnu sudsku presudu po tužbi
zaposlenika, pokrenutoj još prije 11 godina, iz razloga što tadašnja uprava
nije isplaćivala plate u skladu sa zakonom. 
Tvrdi da je menadžment preduzeća predlagao rješenje u vidu sporazuma sa
radnicima o načinu izmirenja dugovanja zaposlenicima, u smislu da se oni
odreknu kamata, a da im se isplati glavnica, međutim od 21 radnika koji su  tužili preduzeće, njih petero, među kojima je
i predsjednik sindikata,  je odbilo
ovakav vid rješenja i vrlo je moguće da uslijedi blokada računa firme.

Predsjednik sindikata Mustafa Buljubašić tvrdi da nisu
pristali na ovakav način zbog toga što bi ovo rješenje značilo podizanje
ogromnog kredita na račun firme i time bi se doveli u još neizvjesniju
situaciju.

Direktorica Zukić tvrdi kako je s ovim problemima na vrijeme upoznala  osnivača i većinskog vlasnika,tražeći tematsku sjednicu Gradskog vijeća Srebrenik, no da ona nije do sada održana.

-“ Trenutna situacija unutar JKP 9 septembar okvirno gledajući je posljedica dugogodišnjeg negativnog uticaja centara političke moći, skupa sa privatnim dioničarima unutar ovog javnog preduzeća, a što je trenutno i rezultiralo najavom generalnog štrajka unutar ovog JP.U protleklom periodu od strane gradske uprave činjen je niz pokušaja da se unutar ovog preduzeća pokuša uspostaviti domaćinski odnos. Prema Općinskom vijeću je delegirana odluka kojom se  trebala uraditi revizija privatizacije sa težištem na dio kapitala koji nije mogao biti predmet privatizacije, odnosno koji je predstavljao javno dobro. Sa ranijim upravama i sindikatom preduzeća su vođeni razgovori koji su imali osnovni cilj iznalaženje međusobnog sporazuma u pogledu sudskih obaveza prema zaposlenicima ovog JP. Finansijske obaveze od strane Grada Srebrenika kao korisnika usluge JKP su izmirivane gotovo u cijelosti prema JP 9. sepatembar kao davaocu usluge, a poduzimali smo i niz drugih radnji, sve sa ciljem dovođenja u normalno stanje ovog JP“, kaže gradonačelnik Srebrenika dr. Nihad Omerović.

Gradonačelnik Omerović je istakao da nadzorni odbor, skupa sa trenutnom
direktoricom, predstavljaju glavne krivce za eventualno održavanje generalnog
štrajka.

-„Više je nego evidentna sprega predstavnika privatnog kapitala unutar ovog JP, članova i predsjednika nadzornog odbora i trenutnog direktora koji čine sve ono što nije interes i stvarni prioritet ovog preduzeća, odnosno, čine ono što su ciljevi političkih centara koji su ih imenovali na te pozicije. Ono što je posebno indikativno jeste da su u kratkom vremenskom periodu izvršene smjene dva direktora od strane nadzornog odbora. Prilog navedenim tvrdnjama jeste da se sa prethodnim direktorom , u trenucima koji su bili teški za ovo preduzeće, na njegov prijedlog poslovnog plana za revitalizaciju preduzeća,  uspio postići dogovor te pružiti apsolutna podrška za sprovođenje poslovnog plana kojim bi se predmetno JP postavilo na zdrave osnove, da bi odmah sutradan, i to u danima vikenda, pristupilo se smjeni navedenog direktora, evidentno po nalozima političkih moćnika i predstavnika privatnog kapitala. Naravno da kreatorima i onima koji su sprovodili ovakvu smjenu nije bio za cilj stvaranje jednog zdravog i prosperitetnog JP“, istakao je gradonačelnik Omerović.

Gradonačelnik je dodao i da gradska uprava stoji na raspologanju za
rješavanje svih problema koji se nalaze unutar ovog JP,  kako profesionalnom menadžmentu, tako i zaposlenicima,
podržava  zakonom propisana prava svih
zaposlenika. Apelovao je na sve faktore u ovom preduzeću da krajnje
profesionalno i odgovorno ponovo razmotre svoje daljnje korake kako nebi došlo
do ugrožavanja osnovne djelatnosti ovog preduzeća kao i imovine istog.

-„Takođe obavještavamo sve građane da će gradska uprava pratiti stanje
unutar ovog JP i ukoliko bude potrebno,  kao nužno krajnje sredstvo u slučaju blokade
usluga JKP,  a naročito usluga odvoza
komunalnog otpada, u skladu sa zakonom propisanim procedurama , obezbijedit
ćemo alternativnog davaoca predmetnih usluga“, za kraj navodi Omerović.

Iz sindikata radnika JKP 9. septembar tvrde kako su
jedinstveni i istrajni u odluci da 27. novembra stupe u generalni štrajk,
ukoliko se do tada ništa bitno ne promijeni i ne nađe neko rješenje. Tvrde kako
će štrajk trajati do daljnjeg, a to znači da će potpuno obustaviti redovne
poslove odvoza smeća i čišćenja grada, što opet znači da će posljedice snositi
i sami građani Srebrenika koji su i do sada bili  uglavnom nezadovoljni uslugama koje pruža ovo
preduzeće.

MC
Objava Radnici JKP 9. septembar najavili generalni štrajk – Da li će Srebrenik biti zatrpan smećem? pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}