U Tuzli se gradi punom parom: Gradska zaobilaznica, neboderi, tržni centar, veliki park…

Proteklih nekoliko godina ekspanzija gradnje prisutna je na području Tuzle. Grad se ravnomjerno razvija u svim dijelovima, a zahvaljujući izradi Prostornog plana jasno su definisani lokaliteti predviđeni za gradnju. U Zavodu za urbanizam Tuzle opredjeljenja su za ravnomjerno razvijanje grada, stvarajući ugodan okoliš za sve građane.

Slijedom Prostornog plana Tuzle za period od 2010. do 2030. godine počela je realizacija brojnih projekata, a neki od njih su već okončani. Ovaj dokument definiše zone, a nakon toga obaveza Zavoda za urbanizam i same Gradske uprave je da se na osnovu njega izrade regulacioni planovi kojima se detaljno određuju namjene u prostoru, uz mogućnost gradnje.

Jedan od značajnijih urađen u protekloj godini je Regulacioni plan zone budućeg razvoja koji podrazumijeva područje Irac-jug, među Tuzlacima poznat kao Livnica.

“Riječ je o zemljištu koje najvećim dijelom pripada jednom investitoru i on je izrazio želju da proizvodni pogon Livnice čelika izmjesti na drugu lokaciju, što je našim Prostornim planom bilo i predviđeno. Na tom dijelu je predviđena izgradnja savremene poslovno-stambene zone, što je jedan od najznačajnijih projekata i nadamo se da će s realizacijom početi u idućoj godini”, kaže za Klix.ba direktorica Zavoda za urbanizam Tuzle Selma Imamović.

A na mjestu Livnice trebao bi nastati kompleks “Crystalico” koji slovi za najveću poslijeratnu investiciju u Tuzli, a sadržavat će stambeno-poslovne prostore, restorane, salone, dječija igrališta, kao i uređene saobraćajnice sa kružnim tokovima. Predviđeno je da radovi traju okvirno pet godina, a vrijednost investicije je milijardu konvertibilnih maraka.

Kroz ovaj regulacioni plan na raskrsnici kod Livnice čelika predviđena je izgradnja kružnog toka, međutim njegova realizacija je u domenu Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH. Imamović za Klix.ba otkriva da će se uskoro na ovoj raskrsnici do izgradnje kružnog toka uraditi semaforizacija za koju je već izrađen projekt.

Izmjena Regulacionog plana urađena je i u istočnom dijelu grada, tačnije na lokalitetu kod zgrada, među Tuzlacima znane kao “Pecara jedan” i “Pecara dva”.

Prema riječima naše sagovornice, ovdje će se graditi dva stambeno-poslovna bloka, a prvi radovi na kreiranju jednog se očekuju početkom sljedeće godine. Riječ je o stambeno-poslovnoj zgradi “L” forme u čijem bi se zaleđu našao i tržni centar, a investitor je nadležnim gradskim službama već uputio zahtjev za izdavanje svih neophodnih dozvola.

Gradskom zaobilaznicom brže do Sarajeva

Zaposleni u gradskom Zavodu za urbanizam svoje stručne ideje u kontinuitetu prenose na dokumente, a jedan od takvih je izrada Zoning plana za južnu gradsku zaobilaznicu koja bi omogućila brži dolazak do Međunarodnog aerodroma i znatno bi skratila put prema Sarajevu.

Kako saznaje Klix.ba, prema ovom planu koji će se izrađivati iduće godine, početak trase zaobilaznice je predviđen sa istočne strane Tuzle, odnosno od naselja Slavinovići, a prostirala bi se dalje preko Ilinčice, zatim prostora koji uglavnom pripadaju Površinskom kopu Dubrave te bi se sa tri tunela izvršio proboj do Međunarodnog aerodroma, odnosno Živinica. Na ovakav način bi se postiglo i znatno skraćenje puta prema bh. prijestolnici.

Imamović kaže da se radi o projektu koji je usko vezan i u skladu sa Prostornim planom Tuzlanskog kantona koji bi trebao biti usvojen u novembru od Kantonalne skupštine. Ona navodi i da je jedan dio buduće trase saobraćajnice predviđen preko Živinica, pa je potrebno dobiti saglasnost i od ove lokalne jedinice za realizaciju projekta.

“Na ovakav način bi se smanjio i tranzit kroz grad. Proglašenjem sjeverne saobraćajnice gradskom, južna gradska saobraćajnica je ostala kao magistralna, veoma je opterećena i prema regionalizaciji za nju je odgovorna Federacija BiH. Upravo njome se odvija sav tranzitni saobraćaj, a s obzirom na to da nije završena, ona u naselju Sjenjak prestaje biti južna gradska saobraćajnica i prelazi na transverzalu, uključujući se na sjevernu gradsku saobraćajnicu. To stvara nevjerovatne gužve u istočnom dijelu grada, što bi se riješilo zaobilaznicom”, kaže Imamović.

Jedan od najsloženijih projekata koji radi Zavod za urbanizam Tuzle je projektovanje izgradnje centralnog gradskog groblja u naselju Drežnik. Poznato je da se ovaj grad susreće s nedostatkom mjesta za ukop, a Imamović ističe da se aktivnosti na konačnom početku realizacije projekta provode od 2013. godine.

“Izgradnja jednog takvog komunalnog objekta nije jednostavna tehnički i tehnološki te su se morale prikupiti saglasnosti raznih institucija i sada smo u prilici da radimo glavne projekte za tri dijela koja će se raditi u prvoj fazi. To pored realizacije prve faze grobnih polja površine skoro četiri hektara za rješavanje potreba ukopa građana za narednih desetak godina, podrazumijeva i izgradnju jednog od objekata u kojem će biti smještene odarnice, uprava Komemorativnog centra, prostori za vjerske službenike, mrtvačnica, sanitarni čvorovi, pristupni i ceremonijalni platoi, parking i neki od sadržaja koji su neophodni za funkcionisanje groblja”, pojašnjava nam direktorica Zavoda za urbanizam Tuzle.

Kružnim tokovima do smanjenja zagađenja zraka

Gradska uprava Tuzle u proteklom periodu poduzimala je korake u smjeru smanjenja zagađenja zraka, a jedan od njih se ogledao u rekonstrukciji i sanaciji sjeverne gradske saobraćajnice. Kao rezultat je nastala raskrsnica s kružnim tokom saobraćaja na lokaciji Tenis.

“Sada je izbačena semaforizacija, spriječeno je zaustavljanje vozila, a samim tim smanjenjeno je i zagađenje vazduha vozilima koji čekaju na prolazak. Imali smo ideju da se i na ostalim raskrsnicama u istočnom dijelu grada pokušaju uraditi kružni tokovi, ali ostavljeno je određeno vrijeme kako bi se vidio način funkcionisanja postojećih, jer su oni novina u našem gradu”, nastavlja Imamović.

Najviše pažnje upravo je privukao kružni tok na raskrsnici Tenis koji je decentralno postavljen, a sa pristupa na istočnoj strani postavljeno je nekoliko usporivača brzine, zbog nesavjesnih vozača koji nerijetko prilikom ulaska u ovakvu raskrsnicu ne smanjuju brzinu.

S druge strane, Zavod za urbanizam već je izradio i nacrt zoning plana proizvodne zone Šići koja je predviđena na lokalitetu između magistralne ceste Doboj – Tuzla, odnosno korita rijeke Jale sa sjeverne i južne strane, petlje Šićki Brod sa istočne strane i granice s Lukavcem sa zapadne strane.

“Tu već egzistira devet poslovnih kompleksa, međutim u zadnjem periodu imamo zahtjeve tri investitora za novom gradnjom i to nas je potaklo za izradu novog plana u smislu omogućavanja gradnje 16 novih privrednih kompleksa. Mi se nadamo da će realizacijom dijela tog plana doći do povećanja novih radnih mjesta i povoljnog poslovnog okruženja”, ističe Imamović.

Novi izgled u protekloj godini poprimio je i kompleks Slana Banja koji je većim dijelom uređen, a u 2020. planirano je sređivanje zapadnog dijela u kojem se nalaze fontana Leda i vidikovac.

Prema jednom urbanističkom rješenju predviđena je izgradnja velikog gradskog parka u naselju Sjenjak, a trenutno se izrađuje glavni projekt uređenja terena.

Od planova iz Zavoda za urbanizam ističu i mogućnost izrade projekta uređenja parka u kojem se nalazi bista husinskog rudara koji je nedavno proglašen nacionalnim spomenikom.(Izvor: Klix.ba)