Japanski stručnjaci obišli klizištima ugrožena područja u Srebreniku

Društvo za geotehniku u BiH i ove godine organiozovalo je naučno –stručnu konferenciju GEO-EXPO , na kojoj je posebna pažnja posvećena problematici klizišta .

U sklopu konferencije koja je odrzana u Sarajevu, eminetni stručnjaci iz ove oblasti , profesori sa univerziteta u Japanu ,govorili su o svojim iskustvima u pogledu sanacije terena i sanacije klizišta , a ukupno šest japanskih stručnjaka obišlo je klizištima najugroženija područja Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Obzirom da je i područje Srebrenika , jedno od ugroženijih područja u Tuzlanskom kantonu , japanski stručnjaci , zajedno sa prof.dr. Sabidom Zekanom, profesorom Rudarsko-geološkog fakulteta u Tuzli , obišli su i ugrozene lokacije na ovom području.

Vlada Japana je još od 2014.godine , u saradnji sa UNDP-ijem , aktivno uključena u obezbjedjenje sredstava za sanaciju klizišta na području cijele BiH , a prema riječima prof. dr .Hideaki Mauri , vodeceg stručnjaka u ovoj oblasti u „zemlji izlazeceg sunca“ , cilj posjete Srebreniku jeste sagledavanje stanja klizišta na području ovog grada i razmjena stručnih iskustava u njihovoj sanaciji. Inače , na području Srebrenika od 2014.g. do sada , prema rijecima dipl.ing. geolog. Makside Zukić  , registrovano je 350 klizišta i sva su mapirana , sa jasno preciznim podacima o svakom pojedinačnom lokalitetu.

Grad Srebrenik uz aktivnosti usmjerene na izradu tehničke dokumentacije , značajna sredstva ulozio je na saniranje lokaliteta sa klizištem, a uz pomoc razlictih  domaćih i medjunarodnih fondacija obezbjedjena su sredstva i za izgradnju novih kuca za porodice ciji su stambeni objekti uništeni ili ošteceni usljed aktiviranja klizišta. Prema rijećima prof. dr. Sabida Zekana , objavljena  je i publikacija za područje Tuzlanskog kantona sa detaljnim podacima o svim aktivnim klizištima, potencijalno ugrozenim područjima, problemima tonjenja terena , kao i aktivnostima učinjenim na njihovoj dosadašnjoj sanaciji za cijelo područje ovog kantona . Japanski stručnjaci uzet ce ucešće i na sutrašnjem stručnom savjetovanju , koje ce biti održano u prostorijama RGF Univerziteta u Tuzli
Objava Japanski stručnjaci obišli klizištima ugrožena područja u Srebreniku pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}