Lijepo vrijeme, a Lukavčani udišu visoke koncentracije sumpordioksida

Visoke koncentracije sumpordioksida i prašine (lebdećih čestica) izmjerene su u Lukavcu u prethodna dva dana. Prisustvo ovih čestica je posljedica opštih meteoroloških uslova u sudjelovanju s ljudskim aktivnostima – emitovanjem zagađujućih materija iz industrije, energetike saobraćaja i domaćinstava.

Lukavčani su prema Centralnoj mjernoj stanici postavljenoj u ulici Branilaca Bosne u 14 sati udisali prekomjerno zagađen zrak.

Naime, u 14 sati koncentracija sumpordioksida u zraku iznosila je 507.4 µg/m³ dok je u 13 sati koncentracija sumpor dioksida 248,5 µg/m³. Zanimljivo da je u 12 sati izmjerena koncentracija sumpor dioksida iznosila 81,3 µg/m³, što znači da je do enormno visokih koncentracija došlo u 60 minuta.

I jučer su Lukavčani u periodu od 15 do 17 sati udisali enormno visoke količine sumpor dioksida. Najveća koncentracija je izmjerena u 16 sati i iznosila je 530,50 µg/m³.

Granična dnevna vrijednost prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 1/12) iznosi 125 µg/m³. Također, povišena je i koncentracija ugljen monoksida i PM2.5 čestica u zraku.

Sumpordioksid

Slobodni nemetalni oksidi sumpora i dušika vežu se u atmosferi s vodenom parom u spojeve sumporne i dušične kiseline, a koje potom padaju u obliku padavina (kisele kiše) na zemlju, te tako agresivno djeluje na živu i mrtvu prirodu.

Osim biljaka, kisele kiše ozbiljno zagađuju i vode kojima se drastično smanjuje Ph vrijednost, a posljedica je toga narušavanje čitavog ekosistema jer veliko smanjenje Ph vrijednosti dovodi do izumiranja mikroorganizama te je jasno da se javlja i problem pitke vode. Štetno djeluje na organizam čovjeka, naročito na disajni trakt. Izaziva kašalj, bronhitis, slabost, a u većim koncentracijama ima toksično djelovanje.

sodalive.ba / tkportal.ba