U OŠ “Miladije” održana edukacija nastavnika “Škole za 21 vijek”

Trodnevnom obukom i radionicama u JU OŠ “Miladije” počela je implementacija trogodišnjeg programa “Škole za 21. vijek”. Učesnici obuke su nastavnici iz OŠ “Miladije”, OŠ “Husino”, OŠ “Podrinje” Mihatovici, OŠ “Kiseljak” Kiseljak, OŠ “Pasci” Pasci i Druga osnovna škola Živinice.

Riječ je o programu u sklopu saradnje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i British Council ureda u Bosni i Hercegovini koji obuhvata 85 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu.

Ovaj program se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama, svaka od zemalja učesnica, ima za cilj da milion učenika u dobi od 10 do 15 godina ovlada vještinama razmišljanja i rješavanja problema.

„Pored ovladavanja vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, djeca će usvojiti praktične vještine programiranja i imat će priliku da usavršavaju svoje vještine kroz programiranje fizičkih uređaja.

U okviru programa nastavnici će proći obuku, škole će dobiti micro:bit uređaje – džepne računare na kojima učenici mogu programirati i koristiti ih za rješavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta.

Micro:bit omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način.

Za uspjeh i konkurentnost na globalnom tržištu rada ključne su vještine poput rješavanja problema, kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti i kreativnosti“, kazale su Tatjana Jurić i Elvira Mezit-Šehović , trenerice programa.