U ponedjeljak vanredna sjednica Općinskog vijeća Banovići

Kolegij Općinskog vijeća Banovići je održan 04.10.2019. godine i na istom je utvrđen dnevni red za 3. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Banovići.

Sjednica će se održati 07.10.2019. godine u ponedjeljak u prostorijama Radničkog doma, sala iznad Radio Banovića sa početkom u 11 h.

Za sjednicu je utvrđen dnevni red sa jednom tačkom koja glasi:

1. Razmatranje Odluke Vlade FBiH o programu prestruktuiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i njenom utjecaju na RMU “Banovići” d.d.  Banovići i lokalnu zajednicu.

tkportal.ba – mail: redakcija1@tkportal.ba