Gradonačelnik Tuzle sa predstavnicama Ambasade Republike Češke u BiH

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, sa saradnicima, u četvrtak se  susreo sa Janom Zelingerovom, konzulom i rukovodiocem Odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini, Evom Lacinovom, stručnjakom u programu Češkog UNDP partnerstva za Ciljeve održivog razvoja i njihovim saradnicima.

Gradonačelnik se zahvalio narodu i Vladi Republike Češke na dosadašnjoj saradnji i na realizaciji nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata u gradu Tuzli, te izrazio interesovanje za proširenje saradnje i na druge oblasti. Jana Zelingerova, konzul i rukovodilac Odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini je, također, podsjetila na dobre odnose Ambasade Republike Češke sa Gradom Tuzlom, te istakla da je kod partnerskih projekata veoma važan aktivan pristup, te da veoma cijene takav pristup Gradske uprave. Tokom sasdtanka se najviše razgovaralo o završnim aktivnostima na implementaciji projekta “INVIPO – Uvođenje platforme za pametne gradove za efikasno upravljanje resursima Grada Tuzle”, koji Grad Tuzla realizuje u saradnji sa Ambasadom Republike Češke u BiH i Razvojnim programom Ujedinjenih naroda – UNDP.

Ukupna vrijednost projekta je 40.000 USD, a konačni rezultat projekta je softverska platforma „Smart City Invipo“.Cilj ove softverske platforme je integracija gradskih tehnologija, baza podataka i sistema u jednu gradsku platformu, prikupljanje i prikazivanje podataka u okviru širokog konteksta zajedničkih podataka,korištenje podataka za prikazivanje korisnih informacija za građane, korištenje rezultata analize podataka u procesima donošenja odluka za grad i dr. “Tuzla Invipo platforma” će, za početak, imati tri modula: brojanje prometa, monitoring zraka i detekcija ulaska teretnih vozila u zonu zabrane. Moduli su odabrani s obzirom na potrebe grada, te postojeće i funkcionalne gradske tehnologije – izvore podataka.

Modul Monitoring zraka je već uspostavljen i povezan sa nekoliko mjernih stanica za mjerenje polutanata u zraku, a omogućiti će uvid u trenutno stanje kvaliteta zraka kroz mjerenje odgovarajućih polutanata kao što su: SO2, NO2, PM10, PM25 i sl.Modul brojanje prometa je u završnoj fazi, infrastrukturni radovi su izvedeni, odnosno postavljene su  kamere na raskrsnicama TC Mercator i Slavinovići, iste su spojene na mrežu. Brojanje prometa, odnosno broj i klasifikacija vozila je vrlo važan podatak za prometne i prostorne planere, a sve u cilju unapređenja odvijanja saobraćaja u gradu, te planiranju novih saobraćajnica. Modul detekcija ulaska teretnih vozila u zonu zabrane su uspostavljeni preko dvije kamere zadnje generacije za detekciju, a koje su postavljane na raskrsnicama TC Mercator i Slavinovići. Softverski paket, odnosno modul će omogućiti da prilikom obrade zahtjeva za odobrenje za kretanje, službenik unese registracijsku oznaku u bazu podataka vozila kojima je odobreno kretanje, sva teretna vozila koja ne budu imala odobrenje će biti detektovana putem postavljenih kamera i arhivirana u bazu podataka za podnošenje prekršajnog naloga.

U narednom periodu, Tuzla Invipo platforma će biti dodatno proširena novim modulima, u skladu sa raspoloživim podacima i potrebama građana i gradske uprave. Širenjem platforme dodatnim modulima, Grad Tuzla će na osnovu prikupljenih podataka, filtriranja i interpretacije istih, lakše donositi odluke, te će iste koristi u procesu planiranja, a građani će imati koristi od prikupljanja podataka i analiza. Projekat predstavlja važan korak na putu ka realizaciji projekta Tuzla – Pametni grad, a što će osigurati efikasno upravljanje gradom i optimizaciju, te uštede o efikasnijem upravljanju i održavanju gradskih sistema.