“Eko zeleni” TK i ove godine obilježavaju međunarodni dan zaštite ozonskog omotača (16. septembar)

˝Eko zeleni˝ Tuzlanskog kantona tradicionalno obilježavaju Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača.

Tom prilikom biće organizovana press konferencija i Okrugli sto sa temom: ‘Uticaji tehnologija i antropogenih faktora na kvalitet životne sredine/okoliša i zdravlje stanovništva”.

Osim toga planirana je rasprava stručnjaka Katedri  Univerziteta o pojavi ZEMLJOTRESA U TUZLANSKOJ REGIJI.

Sve aktivnosti biće realizovane u Ponedjeljak, 16.septembar u 13.00 sati u ”Dramar centar” Tuzla (sala za konferencije).

S poštovanjem..sretni i zdravi bili…Čuvajmo prirodu…

Predsjednik Saveza: Prof.dr.Muhamed Omerović