Ekologija zaštićenog pejzaža Konjuh predstavljena u Zagrebu

U danima od 30. augusta do 1. septembra 2019. godine u Zagrebu je održan i 6. botanički simpozij sa Međunarodnim sudjelovanjem čiji je organizator Društvo botaničara iz Republike Hrvatske.

Na ovom naučnom skupu sa svojim stručnim radovima učešće je uzelo 204 autora koji dolaze iz različitih država Europe, a naši predstavnici iz tuzlanskog kantona bili su profesori biologije dr sc. Sead Noćajević i mr. sc. Edin Brigić, koji su se obratili eminentnom skupu na temu: „Ecological valorization of biodiversity of wooden fruit  trees in the Protected Landscape “Konjuh” (Bosnia and Herzegovina), gdje se posebno istakao značaj šumskih voćkarica u očuvanju biodiverziteta, te zaštita netaknute prirode u ovom dijelu našeg kantona i Bosne i Hercegovine u cjelini.

U svom radu naši autori su napravili nekoliko fitocenoloških snimaka na zaštićenom području pejzaža Konjuh, te determinirali preko 20 šumskih voćkarica koje su nezamjenjiv biološki resurs u održanju energetskog bilansa kopnenih i vodenih ekosistema. Cilj ovog simpozija je svakako razmjena iskustava sa kolegama iz struke, ali i ukazivanja i rješavanje problema sa kojima se susrećemo, naročito kada je u pitanju degradacija okoliša.

Neke od determiniranih vrsta voćkarica našeg podneblja su veoma rijetke i hitno ih je potrebno zaštititi. Činjenica je da na našem području nemamo još kompletiran kvalitativno-kvantitativni taksonomski popis flore koja egzistira u našoj životnoj sredini, dok se susjedne zemlje već bave problemom kako osigurati bolje korištenje baze podataka svoje flore, u razgovoru je dodao mr. sc. Edin Brigić.

Nadamo se da će naši biolozi nastaviti terenska istraživanja na polju ekologije kroz naučno-nastavni proces kako bismo bili spremni za nove izazove i sačuvali zdravu životnu sredinu.

Autori ovog rada se zahvaljuju gradonačelniku općine Živinice Samiru
Kamenjakoviću i direktoru Behram-begove medrese Ahmedu Hatuniću koji su dali značajnu podršku za odlazak na naučni Simpozij.

Povezane vijesti: