Ministar za boračka pitanja TK podnio ostavku

Ministar za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona Elvir Mujkanović iz Demokratske fronte (DF) danas je podnio ostavku na ovu funkciju.Mujkanović je bio jedini ministar koji u Vladi TK nije zasnovao radni odnos, jer se čekala nostrifikacija diplome o stručnoj spremi, kao i dokaz o visokoj stručnoj spremi koju posjeduje.

Posao je obavljao volonterski, jer Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave TK propisuje da ministar može biti imenovan samo ako ima najmanje visoku stručnu spremu koja odgovara prirodi i vrsti poslova iz nadležnosti ministarstva. 

U svojoj biografiji koju je dostavio prilikom kandidature za ministra Mujkanović je naveo da je zrakoplovni oficir i da je završio Zrakoplovno-vojnu akademiju u Turskoj. 

Federalno ministarstvo odbrane njega je 1999. godine uputilo na školovanje na akademiju u Izmir, koju je završio dvije godine kasnije, međutim danas školovanje kadeta Oružanih snaga BiH na vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske traje pet godina.

Proteklih dana u javnosti se moglo čuti da se zbog ove situacije sprema smjena ministra za boračka pitanja TK, a Mujkanović je danas odlučio podnijeti ostavku na ovu funkciju.

Kako je rekao, član Zakona o ministarskim imenovanjima mu ne daje pravo da zasnuje radni odnos kao ministar za boračka pitanja, iako je ratni oficir Armije RBiH i profesionalni oficir Vojske FBiH.

“To jasno pokazuje odnos svih prethodnih vlada i skupštinskih saziva Tuzlanskog kantona prema boračkoj populaciji, jer po dosadašnjem Zakonu o ministarskim imenovanjima, ministar za boračka pitanja može biti neko ko ima visoku stručnu spremu , bez obzira da li je i jedan dan proveo u rovu, ali i bez obzira sa koje strane linije je bio”, rekao je Mujkanović.

Kako je istakao, agresorski diplomci i pitomci JNA su svoje vojno obrazovanje, formalno i naknadno, dobivali na ratištima širom BiH, boreći se protiv države BiH u vrijeme agresije, dok borcima i oficirima Armije RBiH, formalno i praktično, za vrijeme provedeno na ratištima te u profesionalnom sastavu Vojske FBiH po obavljenim edukacijama u zemlji i inozemstvu, nikad nije riješen status u smislu verifikovanja stepena stručne spreme koju posjeduju.

“U mom slučaju sam ostao uskraćen za odgovor i mišljenja nadležnih institucija o stepenu stručne spreme koji odgovara oficirskom rangu u profesionalnom sastavu Vojske FBiH i obavljenim edukacijama u zemlji i inozemstvu u poslijeratnom periodu, a na koje sam upućivan kao oficir od institucija ove države”, istakao je on. 

Naglasio je da je bio dobar dok je kao jedva punoljetni vojnik i oficir branio državu.

“Tada smo bili prihvatljivi i pojedincima, a danas okupljenim oko političkih subjekata kao što su SDP i PDA koji ovih dana u svojim saopćenjima skandaloznim nazivaju obavljanje funkcije ministra za boračka pitanja od strane borca, ratnog i profesionalnog oficira Armije RBiH i Vojske FBiH”, dodao je Mujkanović.

On je naveo da to govori o nivou politikanstva i antidržavnog djelovanja spomenutih stranaka koje su, kako je dodao godinama unazad na prvom mjestu, direktno proizveli ponižavanje ukupne boračke populacije, posebno ratnih vojnih invalida, ratnih oficira i dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Nakon svega izrečenog, on je naveo da je jedino ispravno to da podnese ostavku na mjesto ministra za boračka pitanja u Vladi TK. 

Na kraju je zaključio da se stavlja na raspolaganje Vladi TK i Ministarstvu za boračka pitanja FBiH za svaku vrstu pomoći po pitanju implementacije i konačne realizacije boračkog zakona na svim nivoima.