Vlada TK izdvaja novac za finansiranje defektologa u osnovnim školama

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH”, a kojeg će Ministarstvo obrazovanja i nauke TK potpisati sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Ovim sporazumom Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplati 96.000,00 KM, a Tuzlanski kanton će osigurati 45.586,00 KM, čime će se omogućiti zapošljavanje 20 defektologa različitog profila u 20 redovnih osnovnih škola na 40% radnog vremena u periodu 1.9.2019. godine do 31.12.2019. godine, te u 20 redovnih osnovnih škola u periodu od 1.2.2020. godine do 31.5.2020.godine.

Obzirom, da je Pravilnikom o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi, predviđeno i angažovanje odgovarajućih stručnjaka za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju, realizacija navedenog Programa doprinijet će jačanju kadrovskih kapaciteta redovnih osnovnih škola u implementaciji sveukupne podrške učenicima sa poteškoćama u razvoju.