Vanredna sjednica Vlade TK: Odobrena zapošljavanja na Univerzitetu u Tuzli, sudovima, zavodu, ministarstvu…

Vlada Tuzlanskog kantona  je na vanrednoj sjednici u četvrtak  dala saglasnosti za prijem uposlenika na JU Univerzitet u Tuzli i to na pozicije „Kurir”, „Laborant”, „Moler”, „Referent za studentska pitanja”, „Saradnik na pripremi dokumentacije za trezor”, „Stručni saradnik u Uredu za nastavu i studentska pitanja”, „Tehnički sekretar organizacione jedinice” i „Viši stručni saradnik za radne odnose”. Također, saglasnost je data Općinskom sudu u Lukavcu za prijem državnog službenika u radni odnos na poziciju „Šef pisarnice – glavni upisničar”, Općinskom sudu u Srebreniku za prijem namještenika u radni odnos na poziciju „Viši referent za operativno – tehničke poslove (daktilograf)” i Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći za prijem dva državna službenika i jednog namještenika u radni odnos na pozicijama „Pomoćnik direktora za krivični postupak”, „Pomoćnik direktora za pravnu pomoć maloljetnicima” i „Viši referent (vozač – kurir)”. Vlada je danas dala i saglasnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da putem sporazumnog preuzimanja popuni radno mjesto državnog službenika pomoćnika ministra za kulturu.

Vlada je danas dala suglasnost na Program kojim se utvrđuje visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele namjenskih sredstava i način realizacije ovog programa.

Raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2019. godini iznose 5.500.000,00 KM, od čega se 4.973.621,84 odnosi na neutrošena sredstva iz ranijeg perioda, a 526.378,16 KM je planirani prihod sredstva po ovom osnovu u 2019. godini. Programom planirana sredstva za 2019. godinu utrošit će se za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, za realizaciju studije upotrebne vrijednosti zemljišta, za uspostavu monitoringa poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona, uspostavu informacionog sistema za zemljšte – nabavka softvera i računarske opreme za primjenu karti upotrebne vrijednosti zemljišta, te za dovršetak realizacije projekata odobrenih prethodnim Programima.

100.000,00 KM za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020. godinu. Ovime su, prema Odluci Ministarstva i nauke, deficitarna zanimanja u našem kantonu bravar, metalostrugar, instalater centralnog grijanja, električar, zidar-fasader-izolater, armirač, tesar, keramičar, stolar i tapetar. Za stipendiranje učenika koji upišu neko od ovih zanimanja Vlada je ove godine predvidjela 100.000,00 KM, a učenici koji su upisali prvi razred srednjih škola u školskoj 2019/20. godini sa Liste deficitarnih zanimanja moći će aplicirati na Konkurs za dodjelu stipendija.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli 30.000,00 KM Općini Kalesija za provođenje hitnih interventnih mjera zaštite i spašavanja prouzrokovanih poplavama iz juna ove godine. Također, Vlada je prihvatila Prihvata tekst Zahtjeva Kantona, za traženje jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije općini Kalesija, u toku trajanja prirodne nesreće iz juna 2019. godine, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta. Programom će se vršiti finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se u skladu sa Zakonom o lovstvu unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu 27.747,00 KM, a projekte kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidovati Udruženja građana lovačka društva koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Zbog ispravljanja uočene tehničke greške u tabelarnom dijelu, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godine.
Vlada je danas donijela i Odluku kojom su utvrđen raspored sredstava sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, a u ukupnom iznosu od 66.000,00 KM. Ovim sredstvima podržani su Bošnjačka zajednica kulture „Preporod”, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak”, Hrvatsko društvo „Hrvatski dom” Tuzla, Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta”, Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Savez udruga slijepih građana Tuzlanskog kantona, Unija civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona, Savez udruga građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona i Crveni križ Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas odobrila 30.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. U cilju podrške realizaciji projekta promocije i prezentacija zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2019. godinu odobreno je 20.000,00 KM, a za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona 10.000,00 KM.
Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila 1.500,00 KM Uredu Vlade Tuzlanskog kantona za nabavku neophodnog kancelarijskog namještaja.
Također, Vlada je, na današnjoj sjednici, odobrila 3000,00 KM „Udruženju za podršku i kreativni razvoj djece i mladih” za refundaciju troškova organizacije manifestacije Međunarodna naučno – stručna konferencija „Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih”. Navedena, deseta po redu, konferencija se održala u Istambulu od 21. do 23. juna, kojom prilikom je izloženo 128 naučnih i stručnih radova od preko 300 autora iz Bosne i Hercegovine i regije.
Vlada je danas odobrila i usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Opremanje kabineta informatike” 3.000,00 KM je za JU OŠ „Hasan Kikić” Gradačac dodijelilo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovim izmjenama propisan je dodatni uslov da privredno društvo u privatnom vlasništvu minimalno 5 zaposlenih radnika kako bi ispunjavalo kriterije za prijavu na Javni konkurs za raspodjelu sredstava od ekoloških naknada.