Pet kula kao kristali soli – Kako je zamišljen grandiozni kompleks Crystalico u Tuzli

Na osnovu zahtjeva vlasnika cjeline nekadašnjeg kompleksa Livnice u Tuzli, a prema potrebama budućih investitora i u saradnji sa stručnim ljudima Zavoda za urbanizam kao nosioca izrade Regulacionog plana “Irac jug – I faza” sarajevska firma ADS Studio je uradila urbanističko–arhitektonski projekat novog stambeno-poslovnog centra radnog naziva Crystalico. 
Za portal m-kvadrat glavni arhitekta ovog projekta, Faruk Kapidžić, je predstavio detalje ovog grandioznog projekta.
– S obzirom na jedinstvenu lokaciju u centralnom dijelu grada sa nevjerovatno dobrom pozicijom, razmišljanja o budućem rješenju kompleksa su se kretala isključivo u okviru specijalne i jedinstvene arhitektonsko urbanističke cijeline koja osim zadatka da riješi sve funkcionalno tehničke potrebe grada i njegovih građana, bilo u užem ili širem okruženju, ima za cilj i postavljenje nekih, za naše uslove novih, arhitektonskih izražaja koji trebaju i moraju biti gotovo skulpturalnih razmjera i kao takvi postati reper cijelog grada te u budućnosti biti nosioc savremenog razvoja šireg okruženja, kompletne opštine, pa i cijele države – pojašnjava Kapidžić.
Ovakvi grandiozni urbani zahtjevi, navodi, trebaju imati prije svega dobru, jaku i kvalitetnu ideju, a takva ideja mora imati podršku i vjerovanje prije svega stručnih ljudi, a potom i investitora te na kraju organa vlasti. Kao takva, ideja može da zaživi prije svega u glavama ljudi a potom uz malo sreće i na lokaciji.

– Obično su najbolje ideje u osnovi vrlo jednostavne. Cijeli kompleks je baziran na ideji Kristala od soli, s obzirom na to da je cjelokupna, nevjerovatno bogata, istorija Tuzle na ovaj ili onaj način vezana za so. Kako je osnova razmišljanja prostorne cjeline bila vezana za vertikalni akcenat kao budući reper grada tako se razvila ideja da oblici vertikalnih objekata budu tako formirani da se dobije utisak kristala koji izviruju iz tla. Osnova kristala su atomi, molekule ili oni koji ga čine pravilno raspoređeni po određenom uzorku koji se ponavlja u sve tri dimenzije. Iz tog razloga kristali imaju veliku vrijednost.

Na tu osnovnu ideju nadograđuje se ideja o rješavanju saobraćaja u okviru parcele sa uslovnom saobraćajnicom koja bi trebala spojiti južnu i sjevernu longitudinalu grada.

Kompletno parkiranje i saobraćaj u mirovanju se rješava ispod zemlje odnosno na tri podzemna nivoa, a do njih se dolazi preko centralnog rondoa koji opslužuje rampe za suteren i podzemne etaže. Tako se dobija pet cijelina na kojima će se smjestiti pet objekata stambenog, uslužnog i poslovnog karaktera. Osnovna specifičnost ideje koja će se u stvarnosti osjetiti jest da su formirana dva partera i to jedan na nivou saobraćajnice kao nivo na koti nula i drugi na nivou galerije odnosno nivo na koti + 7 metara.
– Organizacijska ideja prostora je da se izbjegne klasični tržni centar i da se on zapravo dobije u cijelom kompleksu formiran na ova dva nivoa koji su kompletno povezani kako na otvorenom dijelu tako i u okviru objekata. U organizaciji tog prostora prodavnice raznorazne robe bile bi na koti +0 odnosno na nivou saobraćajnice gdje je buka veća, dok bi na koti galerije bile isključivo uslužne djelatnosti restorana, kafana, pabova i sl. gdje je mirnije i gdje se formiraju bolje vizure. Iznad toga bi bili stambeni i poslovni prostori, poslovni apartmani i hotel, raspoređeni u pet kula (kristala) i jedan horizontalni objekat duž rijeke Jale – objašnjava arhitekta.

Saobraćaj u mirovanju bi bio sklonjen ispod zemlje i povezan kroz centralni trg preko pasarela i kroz objekte vertikalnim komunikacijama.

Živost kompleksa bi zadržala glavna gradska sobraćajnica koja bi prolazila kroz sami centar, a centralni rondo bi usporio kretanje automobila i smanjio buku. Pomješani sadržaji javnog i privatnog karaktera stanovanja kao i hotel visoke kategorije bi omogućio život kompleksa 24h i ne bi ga pretvorio u gradsku spavaonicu te samim tim dobio bi karakter gradskog centra koji bi bio interesantan cjelokupnom stanovništvu grada kao i svakom posjetiocu.
Po obodu kompleksa kao i u centralnom rondou bilo bi visoko rastinje koje bi sa žardinjerama po platou i niskim rastinjem u istom omogućio ugođaj prirodnog okruženja sa dosta zelenila. Forme do 15-ak metara bi bile amorfne te bi tako ugođaj u ljudskoj perspektivi bio specifičan i pitak bez oštrih ivica i grubih arhitektonskih oblika dok bi iz te prirodne osnove izbijali stakleni tornjevi koji bi sa distance vizuelno predstavljali kristale od soli koji su izašli iz zemlje. Svaki od pet kristala bi tokom noći dobio iluminaciju u različitim tonovima tako da bi se noću kristali razlikovali po boji.

– Cilj je u osnovi da se cjelokupna slika kompleksa doživi kao jedna jedinstvena skulptura koja danju odiše skladom istih kristala, a noću dobije potpuno drugu sliku kristala u boji te time skrene pažnju na sebe i sa velikih udaljenosti. Sve bi to gradu dalo jednu potpuno novu dimenziju, a samim tim i sliku cijelokupne panorame grada što bi zasigurno bilo, ukoliko bi se u cjelosti napravilo, jedno od najznačajnijih ostvarenja u smislu urbanističkih i arhitektonskih cjelina u regionu pa i šire – zaključio je Kapidžić.