I žene mogu biti specijalci: Bugojanka u Specijalnoj policijskoj jedinici

Bugojanka Matea Miličević specijalac u jednoj od najboljih policijskih agencija u BiH, Federalnoj upravi policije.

U policijskim strukturama, na svim nivoima u BiH, danas imamo značajan broj policijskih službenica koje veoma uspješno obavljaju najsloženije poslove i zadatke i svojim svakodnevnim rezultatima rada i profesionalnim nastupom “ruše” stereotipe. Matea Miličević je jedna od njih!

Matea Miličević: Čast mi je i zadovoljstvo biti dio SPJ, kao i dio Udruženje Mreža policijskih službenica kroz koje marljivo radimo na poboljšanju položaja svih zena u našem drustvu, a naročito žena policijskih službenica. 
Sretna sam ako ijednoj mladoj djevojci danas mogu poslužiti kao primjer i ohrabriti je da slijedi svoje snove.

Prilog Nova BH