Asja Redžić: ‘Grad Tuzla preko pola miliona KM izdvaja za socijalnu zaštitu’

Služba za razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla u 2018. godini je sa oko 300.000 KM pozitivno odgovorila na 1.762 zahtjeva građana u stanju socijalne pomoći. Radi se o zahtjevima za pomoć teško oboljelim građanima, troškove dženaza i sahrana, pomoć za školovanje djece socijalno ugroženih porodica.

˝Grad Tuzla je uradio mnogo toga kada je u pitanju oblast sporta, kulture, socijalne zaštite, pitanja mladih, nacionalnih manjina i saradnje sa organizacijama civilnog društva. Služba za razvoj i društvene djelatnosti je u toku 2018. godine realizirala tri akciona plana. Akcioni plan za mlade, Akcioni plan socijalnog uključivanja i Akcioni plan za Rome. Krenuli smo u pripremu sa novim Akcionim planom za djecu grada Tuzle zajedno sa Udruženjem ‘Zemlja djece’ i drugim ustanovama i organizacijama. Pomenula bi projekat koji realizujemo zajedno sa  Švicarskim Crvenim križom i Crvenim križom Tuzle, a radi se o Projektu njega i pomoć u kući. Grad Tuzla taj projekat sufinasnsira u iznosu od 50.000 KM. Grad Tuzla preko pola miliona KM izdvaja za socijalnu zaštitu˝, izjavila je za TIP šefica Odjeljenja za kulturu, sport, pitanja mladih i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, Asja Redžić.

Prema njenim riječima, mnogo se radilo sa organizacijama civilnog društva na transparentnosti i uključenosti u procese donošenje odluka i trošenju sredstava. ˝Grad Tuzla ima najjači nevladin sektor u Bosni i Hercegovini. Nevladine organizacije u Tuzli često implementiraju projekte za koji su zaduženi viši nivoi vlasti. Jedan od primjera je projekat ‘Sigurna kuća’ koji sufinansiramo iz budžetu grada Tuzla. Projekat implementira Udruženje ‘Vive žene’ iz Tuzle. To je jedina Sigurna kuća na području Tuzlanskog kantona i mislim sjeveroistočne Bosne˝, istakla je Redžić.

Grad Tuzla je tokom 2018. godine finasirao i sufinasirao  preko 200 manifestacija iz oblasti kulture, sporta, socijalne zaštite i ekologije. ˝Realizovali smo dvije međunarodne manifestacije iz kulture, 18. Međunarodni književni susreti Cum grano salis i 10. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. U saradnji sa Turističkom zajednicom Grada Tuzla realizovan je javni doček Nove godine na Trgu slobode˝, kazala je i dodala: ˝Grad Tuzla je za sport u prošloj godini izdvojio preko 2 miliona KM. U narednom periodu u planu nam je nastavak svih ovih aktivnosti. Najviše pažnje ćemo obratiti na socijalnu zaštitu i na brigu o građanima treće životne dobi,˝zaključila je  šefica Odjeljenja za kulturu, sport, pitanja mladih i socijalnu zaštitu Asja Redžić.

Tip.ba