Obustava saobraćaja na putu Gradačac-Gračanica u Srnicama Donjim

Kako je u javljanju za Radio Gradačac rekao Isam Sendić, šef Službe CZ Gradačac, najkritičnije stanje sa vodotocima je rijeka Mala Tinja koja se izlila kod „Bričić građe“ i time blikirala saobraćaj na regionalnom putu R-460 Gradačac-Gračanica u Srnicama Donjim. Po njegovoj slobodnoj procjeni, zbog trenutnog nivoa Male Tinje, obustava saobraćaja bi mogla biti do večernjih sati.

Tri kuće su opkoljene vodom u Srnicama Donjim ali za sada voda nije ulila u stambene objekte. Pod vodom je veći dio poljoprivrednog zemljišta u Kerepu i Srnicama Donjim. Riječica Rajčanka je u porastu i udara u most u Kerepu. Zbog velike količine površinskih voda na kolovozu otežano se saobraća kod benzinske pumpe u Kerepu. Vodotoci Lateralni kanal i staro korito Gradašnice i potci u Ledenicama Donjim su u porastu ali za sada nema opasnosti od većih plavljenja, rekao je Isam Sendić, šef Službe CZ Gradačac.

Prohodna je putna komunikacija M-1.9 Gradačac-Ormanica.

Ukoliko bude potrebe u popodnevnim satima će se održati sjednica općinskog Štaba CZ Gradačac.

Radio Gradačac