Poplave širom Tuzlanskog kantona

Velika količina padavina u protekla 24 sata prouzrokovala je porast svih vodostaja i vodotoka na području TK.

Na području općine Gračanica rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta priobalno. Svi lokalni vodotoci su u porastu. Nema poplavljenih stambenih i infrastrukturnih objekata.

Na području općine Lukavac došlo je do izljevanja lokalnih vodotoka, rijeka i potoka koje su prouzrokovale plavljenje poljoprivrednog zemljišta na području MZ Orahovica, Turija, Poljice, Šikulje.

Stanje je alarmantno  posebno u dijelovima potoka Mednica u Gornjem Poljicu  koji je ostao jedan  od neriješenih tačaka kada je u pitanju zaštita  od poplava, kao i u Šikuljama, gdje je voda oštetila most.

Rijeka Turija

Proglašenje stanja prirodne nesreće na području općine Lukavac

Općinski načelnik je na prijedlog Štaba civilne zaštite donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Lukavac.

Na području općine Srebrenik rijeka Tinja se priobalno izlila i poplavila je poljoprivredno zemljište u naselju Špionica. Nema poplavljenih stambenih i infrastrukturnih objekata.

Na području općine Gradačac, u naseljima Vučkovci i Donje Srnice, izlila se rijeka Mala Tinja i priobalno je poplavila poljoprivredno zemljište.

Na područje općine Doboj Istok svi vodotoci i rijeka Spreča su u porastu i na granici su izljevanja. Nema poplavljenih stambenih i infrastrukturnih objekata.

Vodostaj na brani HA Modrac izmjeren u 12,00 sati je 198,79 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutros u 06 sati nivo je viši za 17 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 11,5 m3/s

Nivo rijeke Spreče, na mjernom mjestu Karanovac, izmjeren u 12 sati iznosio je 322 cm (na 300 cm se preduzimaju redovne mjere borbe protiv poplava) i u odnosu na mjerenje u 10 sati novo je veći za 52 cm.

tkportal.ba