Djeca u raljama bezdušnih dilera postaju ovisnici

Zabilježeni su slučajevi u kojima se djeca sa 14 godina u našoj zemlji susreću s teškim drogama. Podaci su ovo Mirnesa Telalovića iz Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.

Strašno i zabrinjavajuće

– Istraživanje koje smo proveli u školama ZDK pokazalo je da se djeca s drogom prvi put susretnu sa 14 ili 15 godina, što je strašno i zabrinjavajuće. U pitanju su teške droge. Ta djeca našla su se u takvom društvu koje im nudi drogu, što govori da će i oni, nažalost, uskoro postati ovisnici – naglašava Telalović.

Prema podacima Evropskog centra za monitoring droga i ovisnosti (EMCDDA), u našoj zemlji godišnje oko 100 osoba umre od posljedica konzumiranja narkotika.

Da je situacija alarmantna, upozoravaju i zavodi iz BiH koji se bave prevencijom i liječenjem ovisnika. Naglašavaju da sve više žena, ali i djece, poseže za heroinom i kokainom.

Najstariji pacijent

– Prošle godine imali smo 323 pacijenta koja su se liječila zbog konzumiranja narkotika. Najstariji pacijent trenutno je 64-godišnjak, a najmlađi ima 18 godina – kaže Telalović.

I na selu sve više narkomana

Iako se droga uglavnom vezivala uz gradsku sredinu, prema riječima Telalovića, sve je više narkomana koji dolaze sa sela.

– Droga je i dalje mnogo više zastupljena u gradu. Zabrinjava nas činjenica da je posljednjih godina na ruralnim područjima povećan broj narkomana – dodaje Telalović.