U Behram-begovoj medresi održana eko-edukacija “Zaštitimo rijeku Jalu”

Dana 01. aprila 2019. godine u prostorijama Behram-begove medrese održana je edukacija za srednjoškolce na temu: „Ekološka zaštita rijeke Jale“.

Ovu ekološku edukaciju organizovali su predstavnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, članovi Udruženja građana „Centar za savremena biološka istraživanja i članovi ekološke sekcije.

Cilj ove edukacije je da se mlađi naraštaji upoznaju sa stanjem ovog bitnog vodenog ekosistema Tuzle, te da daju svoj doprinos u njegovom očuvanju.

Oni koji su prisustvovali ovom ekološkom skupu mogli su saznati mnogo podataka o rijeci Jali koja protiče Tuzlom, a osnovni zaključak koji su izveli predavači je da rijeka Jala zaista zaslužuje da se zaštiti od dalje dagradacije i zagađenja kako bi vratila svoju nekadašnju čistoću, napominjući da postoje svjesni građani koji će se istinski boriti da ostvare taj cilj iako je za to potreban dugoročni period.