Rad policije u zajednici: Održane edukativne radionice za učenike na području Banovića

U sklopu  projekta “Rad policije u zajednici”, Policijska uprava Banovići u saradnji sa Crvenim križom Banovići u februaru i martu 2019. godine posjetila je osnovne škole na području općine Banovići i to OŠ “Treštenica”, OŠ “Banovići Selo”, OŠ “Podgorje” i OŠ “Grivice”.

U toku navedenih posjeta izvršeno je edukativno predavanje učenika iz
oblasti saobraćaja o temi ”Djeca kao učesnici u saobraćaju” i pružanja prve
pomoći povrijeđenim osobama u saobraćajnim nesrećama.

Ovom prilikom, sa učenicima je razgovarano o poznavanju saobraćajnih
propisa, ponašanju u saobraćaju, te ulozi policijskih službenika kada je u
pitanju provođenje aktivnosti koje su potrebne za sigurnost učenika u javnom
saobraćaju. Edukaciji je prisustvovalo oko 160 učenika navedenih škola.

M.O.

Izvor: radiosrebrenik.ba