Premijer TK prima plaću i poslanički paušal

Mladi sve više napuštaju BiH, a jedan od razloga jeste i loša ekonomska situacija.

Potrošačka korpa je skoro tri puta veća od prosječne plate, a izabrani dužnosnici umjEsto da se bave usklađivanjem plata sa troškovima života, uglavnom se bave pronalaskom dodatnih izvora prihoda.

Nekima su male premijerkse plate pa uzimaju i poslaničke paušale.

TV1.BA