Načelnici općina u Tuzlanskom Kantonu odbijaju da poštuju Zakon!

Načelnici općina u Tuzlanskom kantonu odbijaju da provode rješenja Odbora za žalbe prilikom zapošljavanja. Poslove dobijaju stranačke kolege i članovi porodica

Mediha Horić Aličić iz Tuzle kćerka je poginulog branioca Muharema Horića, komandanta bataljona, dobitnika ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”. Bachelor je Žurnalistike skoro 5 godina. Obavila je pripravnički u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u Tuzli i od tada do danas je birou. Godinama se prijavljuje preko Agencije za državnu službu na konkurse, ali bezuspješno. 

Zakonom o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica propisano je da ja, kao dijete poginulog borca, imam najveći prioritet od svih lica koja pripadaju boračkoj kategoriji. Ali nijedan načelnik ne poštuje ovaj Zakon niti rješenja Odbora državne službe za žalbe u FBiH koji ih upozorava na to – govori za Žurnal Mediha Horić Aličić. 

Općine Gračanica, Srebrenik i Kalesija samo su neke od adrese na kojima se Mediha pokušala zaposliti. Na svim konkursima je imala identičan problem kao i demobilisani borac Edin Muranović iz Tuzle. On je otac troje djece, nezaposlen već 12 godina. 

Općinski načelnici ne žele da provedu rješenja Odbora za žalbe. Ne žele da poštuju Zakon jer  imaju svoje kandidate. Najviše su zastupljene stranačke veze i nepotizam – obrazlaže Muranović. 

NAČELNIČKA IGNORISANJA

Jedan od uslova osobe koja ima prioritet pri zapošljavanju, prema Zakonu o dopunskim pravima  boraca i njihovih porodica jeste da  ta osoba bude na birou za zapošljavanje. Naš sagovornik Edin Muranović prepričava neka od konkretnih iskustava:  

Načelnik Gradačca Edis Dervišagić uporno ne želi poštovati rješenja Odbora kroz naše osnovane žalbe da smo diskriminirani. Na konkursu na kojem sam ja imao prioritet zaposlena je osoba koja je već bila zaposlena u općini kao namještenik. Isti je slučaj u Opštini Srebrenik. Svaki građanin u BiH treba da radi. Ali mora postojati i neki redoslijed, ako ja imam prioritet neka se poštuje. 

Načelnici Općine Gradačac Edis Dervišagić i  Općine Srebrenik Nihad Omerović nisu odgovorili na upit Žurnala do objave ovog teksta. Mediha Horić Aličić prijavila se na konkurs u Općini Gračanica na poziciju Stručnog saradnika za info u Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračno invalidsku zaštitu i zajedničke poslove.  Na listi uspješnih kandidata osvojila je 90, 83% bodova na stručnom ispitu. Zaposlena je Sejda Jukan. 

Iako sam imala prioritet pri tom konkursu u Gračanici izabrana je osoba koja je već prethodno bila zaposlena kao namještenik u općini Gračanica. Suštinski problem jeste samovolja načelnika. On jednostavno ne želi poštovati konačno rješenje Odbora koji mu je poništio rješenje o postavljenju Sejde Jukan“ objašnjava Horić Aličić. 

Načelnik Općine Gračanica Nusret Helić smatra da je izabrao najbolje kandidate prema Zakonu o državnoj službi, te ne vidi ništa sporno u ovom slučaju.

To što je donio Kanton neki zakon o boračkim populacijama vi to njih pitajte… Ja sam primio najbolje plasirane kandidate. Agencija provede intervju i Mediha Horić Aličić nije bila najbolje ocijenjen kandidat. Također, po zakonu, načelnik može izabrati i zadnjeg rangiranog – odgovara načelnik Općine Gračanica Nusret Helić. 

HELIĆEVA DINASTIJA

Prema informacijama izvora Žurnala, načelnik Općine Gračanica Nusret Helić zaposlio je svoje bližnje i prijatelje u javnom sektoru.

Fernada Čamdžić, šefica službe za statistiku, kćerka je Helićevog amidže. Damir Jahić, vozač Nusreta Helića, sin je Helićeve sestre. Damirova supruga Emina Jahić zaposlena je u Domu zdravlja Gračanica. Kćerka druge načelnikove sestre Alma Zildžić-Ustavdić radi u Elektroprijenosa BiH, a nekada je radila u Općini Gračanica. Njena bliska prijateljica, Zumreta Kenjar, zaposlena u Dom zdravlja Gračanica, simpatizerka je SDP-a. Dženana Tukulj, druga bliska prijateljica Alme Zildžić, sekretarica je Opštinskog vijeća Gračanica. 

Ma dajte, ja ne zapošljavam nikoga svog. Fernada je tu zaposlena već 20 godina. Ja sam načelnik 18 godina. Šofera i sekretaricu ću birati kako hoću kad bi mi država rekla – nećeš. Amina Jahić ne znam gdje je zaposlena. Alma Zildžić Ustavdić je moja od moje sestre kćerka. Dženana Tukulj radi kod nas kao sekretar. Ja sam čovjek profesionalac i praktičar, odgovara Helić.   

Kantonalne inspekcije nisu ništa učinile, a navodno su rekle da će izvršiti neki uvid, kaže Edin Muranović te dodaje da načelnici zbog nepoštivanja Zakona moraju biti adekvatno sankcionisani.

Svi ti načelnici čine krivično djelo zloupotrebe službenog položaja zbog onemogućavanja zasnivanja radnog odnosa. Tražiću da federalne inspekcije sankcionišu načelnike koji ne poštuju rješenja Odbora za žalbe – završava Muranović.

Izvor: zurnal.info