Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka Univerzitet u Tuzli danas je promovirao 25 doktora nauka, koji su doktorske disertacije odbranili na fakultetima ovog univerziteta.

 

Ovaj broj svjedoči o određenju Univerziteta u Tuzli da ide u korak s vremenom i nudi svojim doktorantima pogodno okruženje za istraživanja u toku sa savremenim trendovima u nauci, saopćeno je iz Vlade TK.

 

U svom obraćanju premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović je čestitao novim doktorima nauka na uspjehu koji su ostvarili.

 

- Danas ulazite u klub istraživača i naučnih radnika s najvišim naučnim znanjem, kao potvrdom vaše opredijeljenosti za samostalnim traganjem. Želim istaći i da današnja promocija nikako ne znači i kraj vašeg stručnog usavršavanja. Naprotiv, današnjom promocijom počinje proces vašeg daljeg usmjerenog naučnog usavršavanja. Upravo u tom svjetlu od svakog od vas očekujemo da na svoj način, u okviru svojih naučnih oblasti, ali i širokog obrazovanja, doprinesete razvoju društvene, akademske i naučne zajednice - rekao je Suljkanović.

 

Svečanoj ceremoniji promoviranja doktora nauka prisustvovali su dekani fakulteta, koji su govorili o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci.

 

FENA