Danas je u sali PU Lukavac održana 15. sjednica OV Lukavac, a kao treća tačka bila je Inicijativa za opoziv načelnika Općine Lukavac, Edina Delića.

 

Nakon burne rasprave u trajanju od 5 sati i nekoliko pauza, uslijedilo je pojedinačno izglasavanje, a vijećnici su glasali sa 18 glasova ZA3 suzdržana i 9 PROTIV. 

 

U narednom periodu građane općine Lukavac očekuje postupak u kojem građani odlučuju direktnim tajnim glasanjem.

 

Mandat načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana koji su glasali donese odluku o opozivu načelnika.

 

sodalive.ba / tkportal.ba