Sve osnovne škole s područja Tuzlanskog kantona u naredne tri godine imat će veći knjižni fond svojih biblioteka zahvaljujući zajedničkom projektu Pedagoškog zavoda TK i Rotary cluba.Radi se o projektu “Razvijanje čitalačke kulture učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“, tokom kojeg je cilj, prvenstveno, potaći čitalačku kulturu kod osnovaca.

 

Popunjavanje školskih biblioteka nedostajućim naslovima u vrijednosti od 190.000 KM, zatim organizacija obuke za nastavnike, te formiranje ili reorganizacija kutka za čitanje primarni su ciljevi projekta koji će u narednim danima zaživiti u svim osnovnim školama sa područja TK.

 

U prvoj godini realizacije u ovaj projekt, bit će uključeno 27 škola.– U sljedeće tri godine će škole biti opremljene sa nekoliko stotina knjiga, vrijednosti oko 2.400 KM po školi, čime će izuzetno osnažiti knjižni fond škola u ovom kantonu – kazao je direktor Pedagoškog zavoda TK Nikola Čiča i naglasio da će pored toga praviti kutke za čitanje u onim školama gdje ih nema.

 

Po riječima predsjednika Rotary cluba Tuzla Samira Durmića u prvoj godini vrijednost knjiga je 32.000 eura i u narednim po 32.000 eura, a to su lektirni naslovi koji nedostaju po školama. Ostatak novca je za seminare za nastavnike.Obuka za nastavnike počela je danas u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

 

Među ovih 27 škola je i OŠ »Poljice«, a nastavnica ove škole Enisa Imamović, navela je da njihova biblioteka ima mali broj naslova, no ovim je projektom sada je obogaćena sa 200 novih naslova.Knjiga, u društvu 21. stoljeća sve više postaje prekrivena prašinom i pada u zaborav, gurnuta u stranu zbog savremenih medija, ali ljubav prema knjizi razvija se upravo u najmlađem dobu, podsjetili su iz Pedagoškog zavoda.