MUP TK u proteklom period je radio na materijalno-tehničkom i kadrovskom jačanju, što je podržala Vlada i Skupština TK.

 

Jedan od ciljeva je da u narednih nekoliko godina kupovinom novijih službenih automobila prosječnu starost svedu na pet godina.

 

Stanje sigurnosti u saobraćaju komplikuju loši putevi i nedostatak radara, ali u ovoj godini je planirana nabavka 10 mobilnih radara, vrijednosti oko pola miliona maraka.

 

„Nismo odustali ni od elaborata stacionarnih radara tako da u 2019. godini planiramo realizovati projekat stacionarnih radara gdje ćemo stacionarnim radarima pokriti tzv. „crne tačke“ na magistralnim putevima. Biće osam novih, plus jedan postojeći u Tuzli.

 

Imaćemo ukupno devet stacionarnih radara, plus osam rezervnih kućišta tako da bismo na području TK imali 17 mjesta na kojima bi mogli biti postavljeni tako da 24 sata mjere i nadziru stanje u saobraćaju“, rekao je Fadil Šljivić, policijski komesar MUP-a TK.

 

Također su najavljena zapošljavanja većeg broja policijskih službenika jer će se polovina sadašnjeg sastava penzionisati do 2022. godine - piše RTVTK.