Delegacije Vlade Tuzlanskog kantona i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH postigle su danas načelni dogovor o prekidu štrajka doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona.

 

Iako ovaj sindikat nema reprezentativnost na području Tuzlanskog kantona, dogovoreno je da, isključivo poštujući zakonske mogućnosti, već naredne sedmice bude potpisan sporazum o razumijevanju Vlade Tuzlanskog kantona i Saveza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, prema kojem će Kantonalni sindikat iz reprezentativnosti na federalnom nivou crpiti svoju reprezentativnost na nivou Kantona.

 

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom i dodao da će u nastavku razgovora u januaru ili februaru naredne godine, prije isteka važećeg kolektivnog ugovora, sa oba sindikata biti potpisan novi kolektivni ugovor.

 

- Niko ne može ignorisati ovaj sindikat i hiljadu ljekara koji su članovi ovog sindikata i s tog aspekta uvijek smo ih uvažavali, a zakonska regulativa je takva da oni nisu imali reprezentativnost na nivou Tuzlanskog kantona - rekao je Gutić.

 

Predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Zaid rekao je da ohrabruje stav premijera i Vlade Tuzlanskog kantona da se, po uzoru na druge kolektivne ugovore, u narednom periodu pregovara i usaglasi tekst kolektivnog ugovora.