Na lokalitetu Lisače, na planini Majevica danas je obilježena godišnjica velike bitke i pobjede Armije Republike BiH. 

 

Nakon 17 dana borbe, 25. novembra 1994. godine, na Dan državnosti, jedinice Armije R BiH zauzele su Lisaču, lokaciju na planini Majevica s koje je agresorska Vojska RS kontrolisala putne komunikacije i često izvodila artiljerijske napade na Kalesiju, Živinice, Tuzlu i Lukavac. Punih 17 dana vodile su se žestoke borbe.


Pogledajte video prilog.

foto: arhiv - nkp.ba